Illustrasjon av plate foran ovn

Plate foran og under ovn

Platen er til for å forhindre at gulvet skal ta skader eller begynne å brenne.

De aller fleste ovner har et krav om at det skal være ubrennbart materiale under og foran ovnen. Du finner kravene i monteringsveiledningen. Om ikke annet står, skal platen stikke ut 30 cm foran ovnen og være like bred som ovnsdøra.   

Grue og åpen peis har egne krav.