Når du planlegger overnatting i et bygg som ikke er beregnet for dette, skal du melde fra til oss.

Hvem skal melde ifra?

Det er du som er den ansvarlige for overnattingen som skal melde ifra til oss. Du må vise at brannsikkerheten er ivaretatt.

Behandlingstid

Du må melde ifra minimum to uker før overnattingen skal skje. Vi gir normalt ikke svar på meldingen, men trenger vi mer informasjon, tar vi kontakt med deg.

Overnattinger som meldes mindre enn to uker før, blir ikke behandlet.

Dette må du ha klart før du fyller ut skjemaet:

  • MinID.
  • Tillatelse fra bygningseier for å gjennomføre overnattingen.
  • Tillatelse fra brannansvarlig for bygget.
  • Adresse til bygget.
  • Brannteknisk vurdering utført av brannrådgiver/fagperson dersom overnattingen skjer i etasjer som ikke har direkte utgang på bakkeplan.
  • Oversikt over antall voksne og barn som skal overnatte.
  • Telefonummer til vakttelefon under under overnatting.
  • Oversikt over brannvarslingen i bygget.
  • Plantegninger/oversiktskart som tydelig viser hvilke rom som skal benyttes under overnattingen, rommenes størrelse, hvor mange som skal overnatte i hvert enkelt som, rømningsveier og slokkeutstyr.

Brannteknisk vurdering og plantegninger må legges ved i meldingen.

Meld fra om overnatting

NB: Etter 20 minutter uten aktivitet må du starte på nytt.

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!