Restverdiredning

Restverdiredning

Visste du at vi kan hjelpe deg hvis du får akutte, større vannskader? Eller ved andre skader som følge av brann eller uønskede hendelser, som for eksempel røykskader eller pulver fra brannslokkingsapparatet? Restverdiredningstjenesten (RVR) er et samarbeidsprosjekt med forsikringsselskapene for å begrense skadeomfanget. RVR-bilen er en gratis tjeneste for deg som forsikringstaker, og den blir utkalt av 110-sentralen. 

Bilen er utstyrt med flomvern, pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømforsyning med mer. Ved å begrense skader og redde mest mulig verdier etter en uønsket hendelse, sparer tjenesten samfunnet for utgifter. 

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!