Hovedbrannstasjonen

Om TBRT

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Frøya, Oppdal og Rennebu.

Vår hovedoppgave er å redde liv, helse, miljø og verdier. Det gjør vi både gjennom rask innsats når alarmen går, men også ved å forebygge uønskede hendelser.  

Til sammen er vi i overkant av 300 ansatte fordelt på fire avdelinger: Feieavdelingen, forebyggende avdeling, beredskapsavdelingen og administrasjonsavdelingen. Beredskapsavdelingen består av både heltids- og deltidsmannskaper.  

Sammen jobber vi for visjonen «Trygghet for alle – hver dag.»  

Strategiske mål 2023 – 2033 

Nr. 01 — Samarbeid Ta en tydelig regional rolle. Påvirke og arbeide sammen med andre brannvesen, nødetater, organisasjoner og myndigheter for å øke effekten av våre tiltak og bidra til en rettferdig finansieringsmodell. 

Nr. 02 — Teknologi Ta i bruk nye teknologiske løsninger som understøtter samfunnsoppdraget. Digitale verktøy skal effektivisere driften og gi bedre tjenester for innbyggerne. 

Nr. 03 — Utvikling Levere tjenester tilpasset samfunnsutvikling og trusselsituasjon, og organisere oss på en slik måte at ressursene utnyttes godt og metodene er fremtidsrettet. Være faglig oppdaterte og engasjerte i satsningsområder og fagmiljøer for å skape et tryggere samfunn. 

Nr. 04 — Bærekraft og arbeidsmiljø Ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø der ansatte bryr seg og tar ansvar, både for hverandre og miljøet. Ha en kultur preget av engasjement for samfunnsoppdraget og vilje til kontinuerlig forbedring. 

Nr. 05 — Mangfold Rekruttere og beholde en mangfoldig sammensetning av ansatte som gjenspeiler samfunnet vi er en del av. Kravene til ansatte skal i større grad tilpasses variasjonen i hendelsestypene og mangfoldet i arbeidsoppgavene. 

Nr. 06 — Kompetanse Videreutvikle kompetansen i selskapet, blant annet ved å samarbeide med brann- og redningsskolen og utnytte nærheten til forskningsmiljøene i regionen. Balansere spesialisering og helhetsforståelse slik at alle ansatte jobber sammen for å løse samfunnsoppdraget.  

Styre og eierskap

Her finner du årsrapporter, styreinstruks og protokoller.

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!