Byggesøknad

I Trondheim kommune er det vi som utfører byggesaksbehandlingen hvor man skal rehabilitere pipe med stålrør, oppføre ny pipe og rive eksisterende pipe.

Søknadspliktig arbeid

se hvilke søknader og dokumenter som må sendes inn:

Rehabilitering av pipe
– Søknad om tillatelse til tiltak.
– Erklæring om ansvarsrett eller søknad om ansvarsrett.
– Gjennomføringsplan.
– Ferdigattest: Søknad om ferdigattest med oppdatert gjennomføringsplan og kontrollplanskjema.
Oppføring av pipe
– Søknad om tillatelse til tiltak.
– Erklæring om ansvarsrett eller søknad om ansvarsrett.
– Gjennomføringsplan.
– Eventuelt nabovarsel.
– Ferdigattest: Søknad om ferdigattest med oppdatert gjennomføringsplan og kontrollplanskjema.
Rive pipe
– Søknad om tillatelse til tiltak.
– Erklæring om ansvarsrett eller søknad om ansvarsrett.
– Gjennomføringsplan.
– Ferdigattest: Søknad om ferdigattest med oppdatert gjennomføringsplan og kontrollplanskjema.
Rive og sette opp ny pipe
– Søknad om tillatelse til tiltak.
– Erklæring om ansvarsrett eller søknad om ansvarsrett.
– Gjennomføringsplan.
– Eventuelt nabovarsel.
– Ferdigattest: Søknad om ferdigattest med oppdatert gjennomføringsplan og kontrollplanskjema.

Skjemaer finner du nederst på denne siden.

Tillatelse til tiltak

For å få tillatelse må du fylle ut alle nødvendige skjemaer. Hvilke skjema du må fylle ut for det arbeidet du skal utføre, står i menypunktene over. Husk å fylle ut alle relevante felt i skjemaene.

Har eiendommen flere piper må du markere på et kart hvilken pipe søknaden gjelder for.

Skal du sette opp en ny pipe må du legge ved en fasadetegning av huset. Men, om pipa skal erstatte eksisterende pipe, på samme plass, trenger du ikke å legge ved tegning. Dette må beskrives i søknaden. Setter du opp pipa på samme sted, er det ikke nødvendig med nabovarsel.

For oppføring av pipe: Bor du i et bevaringsområde må du kontakte Byantikvaren for å undersøke om de har innvendinger på arbeidet du skal utføre, før du sender søknaden til oss. Skriftlig uttalelse fra Byantikvaren må vedlegges i søknaden.

Ansvarsrett

Å rive, rehabilitere eller sette opp ny pipe er søknadspliktig. Du kan enten selv søke som privatperson, eller få et foretak til å søke for deg. Kun foretak kan erklære ansvarsrett.

Privatperson

Om du som privatperson selv skal gjennomføre arbeidet, skal skjema «Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger» fylles ut. Du vil da stå ansvarlig for at arbeidet blir utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller hjemmel i plan- og bygningsloven. Dokumentasjon eller beskrivelse av relevant praksis, erfaring eller utdannelse legges ved i søknaden.

Foretak

Foretak kan erklære ansvarsrett hvis foretaket har en faglig ledelse som oppfyller minimumskravene til relevant utdanning og praksis. Ved erklæring om ansvarsrett skal skjemaet «Erklæring om ansvarsrett» fylles ut. Kvalifikasjonskravene avhenger av hvilket ansvar foretaket påtar seg. Kvalifikasjonskravet for å være ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende, er mesterbrev eller høyere fagskolegrad, og fire år med praksis. For ansvarlig utførende er kravet fag- eller svennebrev, og to år med praksis.

Foretak som ikke oppfyller minimumskravene kan søke om ansvarsrett. Det forutsettes at mangelfull utdanning kompenseres med lengre praksis, eller at mangelfull praksis kompenseres med utdanning av lengre varighet eller høyere grad. Søknaden må vedlegges dokumentasjon på utdanning (vitnemål, mesterbrev e.l.) og praksis (attest, CV e.l.). Det er kun anledning til å søke om ansvarsrett i tiltaksklasse 1, det vil si arbeid på småhusbebyggelse.

Gjennomføringsplan

Du som søker skal utarbeide en gjennomføringsplan for søknadspliktige tiltak. Planen skal inneholde en oversikt over ansvarsområder oppdelt i funksjon og tiltaksklasser, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene.

Ved søknad om ferdigattest skal oppdatert gjennomføringsplanen vise at tiltaket er fullført og at kontrollen er fullført.

Nabovarsel

I utgangspunktet skal alle søknadspliktige tiltak nabovarsles. Varsel kan likevel unnlates når arbeidet ikke, eller i liten grad, berører interessene til naboer og gjenboere. Rehabilitering, oppføring eller riving av pipe i mindre boligbygg vil normalt ikke førere naboenes interesser. Om du velger å ikke varsle naboene med et nabovarsel, må du begrunne dette valget i søknaden.

Ferdigattest

For å få ferdigattest må du sende inn «søknad om ferdigattest» og «kontrollplanskjema» med vedlagt oppdatert gjennomføringsplan

Priser

Søke om å rehabilitere, oppføre eller rive

En pipe

To piper

Tre eller flere piper

Ferdigattest

Ansvarsrett

Erklære ansvarsrett

Søke om ansvarsrett i tiltaksklasse 1

Søke om personlig ansvarsrett som selvbygger

Pris

5370,–

2680,–

1070,–

Gratis

Pris

Gratis

5370,–

5370,–

Her finner du alle dokumentene du trenger for å søke.

Foretak som søkte om rehabilitering, oppføring og riving av pipe i fjor

Trøndelag Pipesenternils@trondelagpipesenter.no97 19 11 11
Odin Vedlikeholdpost@odinvedlikehold.no413 15 600/
413 19 600
Tresbyggstian@tresbygg.no93 20 55 39
Varmeforumpost@vfmontasje.no72 88 92 88/
45 47 94 00
Rolf Arne Dahl Piperehabiliteringrolfdahl@gmail.com40 60 65 22
Ceramicsfrank@ceramics.no92 04 59 93
DK Bygg og Varmekai.dkbyggogvarme@gmail.com40 64 80 50/
92 66 81 30
Peis og Varmetiller@varmefag.no41 33 09 34/
72 55 81 00
Knutsen Montasjeknutsen.montasje@gmail.com90 07 74 60
Murmestrene Kammen og & Snevemuksne@online.no73 84 94 76/
93 24 96 27
Murmester Ivar S. Moefirmapost@ivar-moe.no73 87 04 30/
99 11 43 33
Ovnsmontør Johansenwilhelm.johansen@hotmail.com91 91 17 71
Brødrene Røen ASpost@brodreneroen.no47 37 47 37
Stein Havdalhavdalstein@gmail.com91 61 61 97
Møre Pipe ASmorgan@morepipe.no90 63 02 56
Skorsteinsrehabilitering ASatkarl@online.no99 61 34 36

Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes flere foretak som utfører denne type arbeid. Vi gir ingen garantier på kvaliteten av arbeidet.

Søknaden sendes via mail eller post

feier@tbrt.no

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, Feieavdelingen
Tempevegen 23, 7037 Trondheim

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!