Utendørs arrangement

Du må melde fra til oss om du planlegger ett større arrangement ute.  

Hvem kan søke?

Det er den som er sikkerhetsansvarlig for arrangementet ute som skal melde fra til oss. Sikkerhetsansvarlig må vise at sikkerheten er ivaretatt under arrangementet. 

Ved bruk av byrommene i Trondheim

Før du sender melding til oss, må du være helt sikker på at byrommet er ledig for deg. Dette gjør du via søkeportalen CimEvent. Søknader til andre offentlige etater som Trøndelag politidistrikt, Trondheim parkering, Miljøenheten og Eierskapsenheten (sjenkebevilgning) går også via CimEvent. 

Behandlingstid

Vi behandler meldingene innen tre uker. Det er derfor viktig at du melder fra om arrangementet i god tid før det skal være, slik at vi kan behandle det og dere korrigere før arrangementsstart. Dersom den innsendte dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig, må du forvente lengre behandlingstid.  

Andre aktiviteter

Har du planer om åpen ild som bål og fyrverkeri, må du søke eller melde på egne skjema.

Dette må være oppfylt for å gjennomføre arrangementet

 • Minst åtte meters avstand fra bygninger.
 • Minst fem meters avstand fra avfallscontainere,
 • Minst fem meter fra telt og boder med frityr som ikke har automatisk frityrkokkenalegg, og til andre telt og boder.
 • Det skal være egnet slokkeutstyr. Ved bruk av olje eller fett i matlaging, skal det være AF-slokkere tilgjengelig.
 • Sikkerhetspersonell/brannvakter skal ha nødvendig opplæring om sikkerhetsrutiner for arrangementet starter. Vaktholdet skal være tilpasset publikumsantallet, arrangementstype og risiko.
 • Det skal være utført en risikovurdering av arrangementet.
 • Arrangementet skal ikke være til hinder for fremkommeligheten til brann- og redningstjenestens utrykningskjøretøy, hverken til bygninger rundt eller i selve arrangementet.
 • Det skal ikke plasseres noe over eller forhindre tilgang til brannkummer.
 • Du er kjent med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin Veileder for sikkerhet ved store arrangementer.

Dersom dere skal benytte et telt som er beregnet for flere en 500 personer, må en fagperson innenfor brannområdet utføre en risikovurdering.

Dere må gjennomføre egenkontroller før og under arrangementet for å se til at brannsikkerheten opprettholdes.

Ha dette klart før du fyller ut skjemaet:

 • MinID.
 • Organisasjonsnavnet (dersom arrangementet skjer i regi av en organisasjon, lag eller forening).
 • Sted/adresse for arrangementet.
 • Type aktiviteter (publikumstelt, scene, frityr, foodtrucks, åpen ild osv.)
 • Når arrangementet starter og slutter og tidspunkt for opp- og nedrigg.
 • Branntegning eller kart i målestokk som viser:
  • arrangementsområdets lokalisering og avstand til omkringliggende bygninger.
  • innganger og utganger.
  • faste og midlertidige konstruksjoner på området.
  • brannkummer og adkomstveier for utrykningskjøretøyer.
  • brannfarlig aktivitet og andre forhold som har betydning for brannsikkerheten.
 • Risikovurdering: Du skal kartlegge farer, hvordan disse skal forhindres og hvilke planlagte sikkerhetstiltak som skal redusere konsekvensene dersom noe går galt.  Risikovurderingen må tilpasses størrelsen på arrangementet. 
 • Annet: Du må legge til vedlegg dersom det er noe mer vi må vite om. 

Ved større arrangement kan en mer omfattende beskrivelse av arrangementet være nødvendig. Dette kan også omfatte rutiner og ansvar under arrangementet, gjennomført opplæring/øvelse osv.  

Husk å avklare med grunneier på forhånd.

Send inn søknad om utendørs arrangement

NB: etter 20 minutter uten aktivitet må du starte på nytt.

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!