Oppskytning av fyrverkeri

Når du planlegger å fyre av fyrverkeri eller pyrotekniske effekter, må du først søke til oss. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Det er ikke tillat å avfyre fyrverkeri utendørs etter klokken 20:00 på hverdager og klokken 23:00 på lørdag og søndag.

Hvem kan søke?

Det er den som skal sende opp fyrverkeriet som skal søke. Avfyring av profesjonelt fyrverkeri krever søknad fra sertifisert pyrotekniker.

Dette må du ha klart før du fyller ut skjemaet:

 • MinID.
 • Organisasjonsnavn (om fyrverkeriet arrangeres av en organisasjon, lag eller forening).
 • Tillatelse fra grunneier og politiet.
 • Beskrivelse av hvor avfyringen skal skje.
 • Dato og klokkeslett for avfyring.

SØK HER

NB: Etter 20 minutter uten aktivitet må du starte på nytt.

Handel og oppbevaring av fyrverkeri i romjulen

Du må søke til oss om du skal selge fyrverkeri direkte til forbruker og for oppbevaring av fyrverkeri tilknyttet salget.

For hvilket tidsrom kan du søke?

Du kan kun søke for tidsrommet 27.12-31.12 hvert år.

Når må du søke?

Du må søke til oss innen 1. mai det året det søkes for.

Hvem kan søke?

Den som søker må drive en handelsvirksomhet med fast utsalgssted. Det vil si at virksomheten må drive handel over disk også utenom fyrverkerisesongen. Handelsvirksomheten må ha en ansatt med gyldig kompetansebevis utstedt av eksamensdirektoratet, utpekt av DSB.

For å vurdere om tillatelsen kan gid, må søknaden inneholde opplysninger, dokumentasjon og risikoanalyser som er nødvendig.

Dette må du ha klart før du fyller ut skjemaet:

 • MinID.
 • Organisasjonsnavn- og nummer til handelsvirksomheten.
 • Brannteknisk tegning over utsalgsstedet/lager ved innendørs handle og/eller lagring.
 • Målsatt kart som viser plassering av utsalgsstedet/lagringscontainer ved utvendig salg og/eller lagring.
 • Kopi av gyldig kompetansebevis til den ansatte.
 • Risikovurdering for handel og lagring.

SØK HER

NB: Etter 20 minutter uten aktivitet må du starte på nytt.