Vi har alle et ansvar for at vi ikke gjør noe som kan starte en brann. Dette gjelder hele tiden og over alt.

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grille i eller i nærheten av utmark. Utmark er det meste av skog, fjell, strender og myr. Forbudet gjelder all bruk av åpen ild:  kaffebål , bålpanne , grill, engangsgrill, primus, stormkjøkken osv.

Bålforbudet åpner for unntak. Hvis du er helt sikker på at det ikke kan føre til brann kan du tenne små kaffebål, grille, bruke primus eller lignende. Da skal du heller ikke søke om tillatelse fra oss i brannvesenet.

Sjekk alltid skogbrannfaren før du tenner bål. Ikke tenn bål dersom indeksen er på oransje eller rødt nivå.

Du kan grille i din egen hage selv om det er generelt bålforbud. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet. Vær oppmerksom på at dersom skogbrannfarevarselet viser høyt farenivå frarådes all bruk av åpen flamme eller all aktivitet som kan medføre brann.

Det vil alltid være du som gjør opp ild som har det hele og fulle ansvaret for brannsikkerheten, og du må selv vurdere om det er forsvarlig. Dette gjelder også på definerte bål- og grillplasser opprettet av kommunen eller grunneiere.  Er du i tvil? La være å fyre opp! 

Større bål (Sankthansbål og pinsebål)

Alle større bål som sankthans- og pinsebål skal søkes om til brannvesenet senest to uker før bålbrenningen. Brudd på regelverket kan føre til anmeldelse og bot.

Brenning av hageavfall

Brenning av hageavfall gir dårlig luftkvalitet og kan lett komme ut av kontroll. Det er derfor ikke anbefalt, og i mange kommuner er det forbudt. Hageavfall kan leveres avgiftsfritt på miljøstasjonen og bli til verdifull kompost eller bioenergi.

Brenning av søppel er forbudt

Leverer du avfallet ditt til gjenvinning bidrar du til at helse- og miljøskadelige stoffer tas hånd om, slik at disse ikke lekker ut i naturen og skader dyr, mennesker og miljø. Alt som kildesorteres gjenvinnes, og råvarene som kommer ut brukes på nytt slik at vi reduserer bruken av ikke-fornybare ressurser. Søppelet ditt har stor verdi!

Med avfall menes for eksempel bygningsavfall, restavfall og hageavfall. Impregnerte eller malte materialer, dekk, tekstiler, møbler, madrasser og båter inneholder svært skadelige stoffer som kan føre til alvorlige konsekvenser for både helse og miljø hvis de blir brent. Å brenne avfall er ikke tillatt selv om bålet er meldt inn til brannvesenet. Det er kun tillatt å gjøre opp bål med rent trevirke.

Næringsavfall

Åpen brenning av næringsavfall er alltid forbudt hvis det ikke foreligger en spesifikk tillatelse til det etter forurensningsloven. Det samme gjelder forbrenning av næringsavfall i småovner.

Slik fungerer søknadsskjemaet

  • * betyr obligatorisk utfylling
  • Etter 20 minutter uten aktivitet må du starte på nytt.

Dette må du ha tilgjengelig før du fyller ut skjemaet:

  • MinID
  • eventuelt navn på organisasjon, lag eller forening.
  • hvor bålet skal tennes.
  • dato og tidsrom for bålbrenningen.

Du bør avklare bålbrenningen med grunneieren på forhånd.

Send inn søknad om bålbrenning

OBS! Søknadsskjema skal ikke brukes til kaffebål – dette må du selv vurdere og ta ansvar for. 

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!