110-operatør på jobb.

110-sentralen

Midt-Norge 110-sentral har ansvaret for nødmeldinger om brann, redning og akutt forurensning i regionen.

Ring nødnummeret

Om du havner i en ulykke, oppdager en brann eller befinner deg i en annen akutt situasjon, må du ringe 110. Om du er i tvil om du skal ringe, er du ikke i tvil. Tidlig varsling er viktig når vi rykker ut på livreddende oppdrag.

110-sentralen har tett samarbeid med AMK og politiet. Du vil derfor få hjelp av riktig kompetanse uansett hvilket nummer du ringer.