Trondheim hovedbrannstasjon

1 brigadeleder/innsatsleder brann, 1 utrykningsleder, 5 brannkonstabler, mannskapsbil, vaktbil, 2 høyderedskap, bil for restverdiredning.

Spesialkompetanse i tauredning.

Bemannet med minimum 7 personer i døgnkontinuerlig beredskap.

Ranheim brannstasjon

1 utrykningsleder, 3 brannkonstabler, mannskapsbil.

Spesialkompetanse i USAR.

Bemannet med 4 personer i døgnkontinuerlig beredskap.

Sandmoen brannstasjon

1 utrykningsleder, 3 brannkonstabler, mannskapsbil, tankbil, CBRNE-container, ATV.

Spesialkompetanse i farlig gods.

Bemannet med minimum 4 personer i døgnkontinuerlig beredskap.

Sentrum brannstasjon

1 utrykningsleder, 3 brannkonstabler, 1 skipper, 1 maskinpasser, høyderedskap, mannskapsbil, dykkerbil, sjøsprøyta, lettbåt Rescue Trondheim, 2 redningsvannscootere.

Spesialkompetanse i redningsdykking.

Bemannet med minimum 6 personer i døgnkontinuerlig beredskap. Minimum tre brannmannskaper er redningsdykkere.

Rissa brannstasjon

1 utrykningsleder, 3 brannkonstabler, mannskapsbil, tankbil.

Total vaktstyrke er 16 mannskaper.

Brannstasjonen har døgnkontinuerlig beredskap i hjemmevakt.

Malvik brannstasjon

1 utrykningsleder, 3 brannkonstabler, mannskapsbil, tankbil.

Total vaktstyrke er 16 mannskaper.

Brannstasjonen har døgnkontinuerlig beredskap i hjemmevakt.

Oppdal brannstasjon

1 utrykningsleder, 4 brannkonstabler, mannskapsbil, tankbil, ATV.

Total vaktstyrke er 20 mannskaper.

Brannstasjonen har døgnkontinuerlig beredskap i hjemmevakt.

Vanvikan brannstasjon

4 utrykningsledere, 10 brannkonstabler, mannskapsbil.

Brannstasjonen er uten vaktordning. Den som er tilgjengelig møter ved utalarmering.

Rennebu brannstasjon

4 utrykningsledere, 12 brannkonstabler, mannskapsbil, tankbil, framskutt enhet.

Brannstasjonen er uten vaktordning. Den som er tilgjengelig møter ved utalarmering.

Stjørna brannstasjon

2 utrykningsledere, 6 brannkonstabler, mannskapsbil, tankbil.

Brannstasjonen er uten vaktordning. Den som er tilgjengelig møter ved utalarmering.

Leksvik brannstasjon

4 utrykningsledere, 10 brannkonstabler, mannskapsbil, tankbil, ATV.

Brannstasjonen er uten vaktordning. Den som er tilgjengelig møter ved utalarmering.