Trondheim hovedbrannstasjon

Sluppenvegen 18, 7037 Trondheim

1 brigadeleder/innsatsleder brann, 1 utrykningsleder, 5 brannkonstabler, mannskapsbil, vaktbil, 2 høyderedskap, bil for restverdiredning.

Spesialkompetanse i tauredning.

Bemannet med minimum 7 personer i døgnkontinuerlig beredskap.

Ranheim brannstasjon

Østmovegen 2B, 7056 Ranheim

1 utrykningsleder, 3 brannkonstabler, mannskapsbil.

Spesialkompetanse i USAR.

Bemannet med 4 personer i døgnkontinuerlig beredskap.

Sandmoen brannstasjon

Kvenildstrøa 4, 7072 Heimdal

1 utrykningsleder, 3 brannkonstabler, mannskapsbil, tankbil, CBRNE-container, ATV.

Spesialkompetanse i farlig gods.

Bemannet med minimum 4 personer i døgnkontinuerlig beredskap.

Sentrum brannstasjon

Transittgata 4, 7042 Trondheim

1 utrykningsleder, 3 brannkonstabler, 1 skipper, 1 maskinpasser, høyderedskap, mannskapsbil, dykkerbil, sjøsprøyta, lettbåt Rescue Trondheim, 2 redningsvannscootere.

Spesialkompetanse i redningsdykking.

Bemannet med minimum 6 personer i døgnkontinuerlig beredskap. Minimum tre brannmannskaper er redningsdykkere.

Rissa brannstasjon

Badstuveien 6, 7100 Rissa

1 utrykningsleder, 3 brannkonstabler, mannskapsbil, tankbil.

Total vaktstyrke er 16 mannskaper.

Brannstasjonen har døgnkontinuerlig beredskap i hjemmevakt.

Malvik brannstasjon

Havnevegen 7, 7550 Hommelvik

1 utrykningsleder, 3 brannkonstabler, mannskapsbil, tankbil.

Total vaktstyrke er 16 mannskaper.

Brannstasjonen har døgnkontinuerlig beredskap i hjemmevakt.

Oppdal brannstasjon

Inge Krokanns veg 38, 7340 Oppdal

1 utrykningsleder, 4 brannkonstabler, mannskapsbil, tankbil, ATV.

Total vaktstyrke er 20 mannskaper.

Brannstasjonen har døgnkontinuerlig beredskap i hjemmevakt.

Vanvikan brannstasjon

Verkstedveien 4, 7125 Vanvikan

4 utrykningsledere, 10 brannkonstabler, mannskapsbil.

Brannstasjonen er uten vaktordning. Den som er tilgjengelig møter ved utalarmering.

Rennebu brannstasjon

Myrveien 1, 7391 Rennebu

4 utrykningsledere, 12 brannkonstabler, mannskapsbil, tankbil, framskutt enhet.

Brannstasjonen er uten vaktordning. Den som er tilgjengelig møter ved utalarmering.

Stjørna brannstasjon

Råkvågveien 226, 7114 Råkvåg

2 utrykningsledere, 6 brannkonstabler, mannskapsbil, tankbil.

Brannstasjonen er uten vaktordning. Den som er tilgjengelig møter ved utalarmering.

Leksvik brannstasjon

Kaiveien 1 B, 7120 Leksvik

4 utrykningsledere, 10 brannkonstabler, mannskapsbil, tankbil, ATV.

Brannstasjonen er uten vaktordning. Den som er tilgjengelig møter ved utalarmering.

Sistranda brannstasjon

Siholmen 6, 7260 Sistranda

4 utrykningsledere, 12 brannkonstabler, stor mannskapsbil, liten mannskapsbil, tankbil.

4-delt vaktordning. Utrykningsleder er på vakt hele døgnet, resterende mannskaper har hjemmevakt og rykker ut ved utalarmering.

Nordskag branndepot

3 mannskaper, lett mannskapsbil.

Branndepotet er uten vaktordning. Den som er tilgjengelig møter ved utalarmering.

Mausund branndepot

5 mannskaper, beredskapshenger med bærbar brannpumpe.

Branndepotet er uten vaktordning. Den som er tilgjengelig møter ved utalarmering.

Sula branndepot

5 mannskaper, beredskapshenger med bærbar brannpumpe.

Branndepotet er uten vaktordning. Den som er tilgjengelig møter ved utalarmering.

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!