Innendørs arrangement

Når du skal arrangere et innendørs arrangment, skal du melde fra til oss.

Hvem skal melde ifra?

Det er du som er sikkerhetsansvarlig for arrangementet som skal melde ifra til oss. Du må vise at sikkerheten er ivaretatt under arrangementet.

Unntak for meldeplikt

Du trenger ikke å melde fra til oss om arrangementet skal være i ett lokale med godkjenning for denne type bruk. Da må du følge bestemmelsene og rutinene for det gjeldende lokalet.

Behandlingstid

Vår behandlingstid er minimum tre uker. Det er derfor viktig at du melder fra i god tid. Ved arrangementer som krever ytterligere informasjon må du forvente lengre behandlingstid.

Dette må du ha klart før du fyller ut skjemaet

 • MinID.
 • Organisasjonsnavnet (dersom arrangementet skjer i regi av en organisasjon, lag eller forening).
 • Tillatelse fra huseier/representant for eier.
 • Adressen til lokalet.
 • Størrelsen på lokalet.
 • Tillatt antall personer i lokalet.
 • Type bygg.
 • Når arrangementet starter og slutter.
 • Vedlegg/dokumentasjon: brannteknisk vurdering og vurdering av risiko. Du kan også legge til andre dokumenter dersom det er nødvendig.

Den branntekniske tegningen skal være i målestokk og vise:

 • Arealet du skal benytte og plasseringen i bygget.
 • Rømningsveier.
 • Scener, møblement, salgsbord, fast konstruksjon osv.
 • Andre forhold som har betydning for brannsikkerheten, for eksempel slokkeutstyr og brannsentral.

Risikovudering

Ved vurdering av risiko må du kartlegge farer, hvordan det skal forhindres og hvilke planlagte sikkerhetstiltak som skal redusere konsekvensene dersom noe går galt. Risikovurderingen og instrukser, rutinger, øvelser og lignende må tilpasses størrelsen/kompleksiteten på arrangmentet.

Meld fra om innendørs arrangement

NB: etter 20 minutter uten aktivitet må du starte på nytt.

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!