Når kan du tenne bål?

Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærhet av skog og annen utmark – men det finnes unntak. 

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det er du selv som må vurdere om det er trygt å tenne bål, bruke bålpanne, primus eller grill, og det er du som blir holdt ansvarlig dersom flammene kommer ut av kontroll. 

Når er det trygt å tenne bål?

Det vil variere fra sted til sted og fra dag til dag, derfor kan vi dessverre ikke gi deg en fasit, men vi kan gi deg noen tips:  

 • Er bakken tørr eller fuktig? Dersom det ligger snø på bakken eller har regnet mye over tid, er det som regel trygt å tenne bål.
 • Er det vegetasjon eller bygninger i nærheten som kan antenne? Ha god avstand til brennbare ting!
 • Blåser det mye? Gnister fra bålet eller grillen kan spre seg langt med vinden.  Det er i utgangspunktet lov å gjøre opp ild i fjæra, men er det pålandsvind og tørr vegetasjon i nærheten vil det ikke være trygt.   
 • Har du god tilgang til slokkevann? Ta med slokkevann eller tenn bål i nærheten av bekk eller vann.  
 • Er bålet helt slokket før du drar? Dynk bakken rundt bålet godt med vann.  Under torv og lyng kan glør ulme i flere dager.  
 •  Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke det selv.  
 • Bruker du tørr ved? Bruk kun rent, tørt trevirke. Søppel som plast, bleier, juicebokser o.l. skal aldri kastes på bålet. Det avgir giftige gasser, som dere som sitter rundt bålet puster inn. Ta med deg søppelet hjem!  
 • Har du sjekket skogbrannfaren? Ikke tenn bål dersom indeksen er på oransje eller rødt nivå. 
 • Det er ikke tillatt å tenne bål på svaberg, fordi bålet vil skade steinen.  
 • Søknadsskjema for større bål som St.Hans-bål o.l. finner du her. 
 • Bruk definerte bålplasser eller gamle bålplasser, slik at du ikke skader naturen unødig.  Du kan lese mer om sporløs ferdsel her. 

Regler for grilling

Det er de samme reglene som gjelder for grilling som for bål.

 • Du kan grille dersom du er helt sikker på at du ikke starter en brann. 
 • Slokk helt før du forlater grillen. Glør i grillkull kan være varme i mange timer, derfor må du aldri kaste grillkull eller engangsgriller i søpla før du er helt sikker på at det ikke kan starte en brann. 
 • Bruk gjerne definerte grillplasser, og ikke sett lave griller eller engangsgriller rett på plen, svaberg eller parkbord. Varmen under grillen gir skader! 
 • Styr unna engangsgriller av hensyn til miljøet.  

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!