En brannkonstabel som jobber med farglig gods.

Farlig gods

CBRNE er en fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, nukleært materiale og eksplosiver. Når det skjer ulykker hvor skadelige stoffer er involvert, kan det føre til skader på mennesker eller miljø.

Mannskapene som har spesialisert seg på dette fagfeltet holder til på Sandmoen brannstasjon, hvor CBRNE-enheten også står. Den inneholder blant annet verneutstyr, dekontamineringsutstyr, gassmålere og saneringsutstyr.  

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!