Datateknisk sikkerhetshendelse medfører forsinkelser

Det har vært en datateknisk sikkerhetshendelse hos en av Trøndelag brann- og redningstjenestes IKS (TBRT) leverandører. Dette medfører forsinkelser i feieavdelingens produksjon. 

Beklager ulempen dette måtte medføre for den enkelte.

Her kan du lese informasjon fra leverandøren.