Frøya er en del av Trøndelag brann- og redningstjeneste

Da Frøya ble en del av Trøndelag brann- og redningstjeneste 1. januar 2024, tok vi også over ansvaret for feiing og tilsyn i boliger og fritidsboliger. For å orientere oss om alle boliger på Frøya, skal derfor brannforebyggerne fra Trondheim besøke Frøya i uke 23 og 24 for å gjennomføre feiing og innvendig tilsyn. Dette vil i første omgang gjelde privatboliger. 

Hva betyr dette for deg?

Du vil få et brev i din digitale postkasse, og en SMS før vi kommer. Der finner du en dato og et klokkeslett med din avtale for feiing og tilsyn, om tidspunktet ikke passer kan du ta kontakt med oss for å avtale nytt tidspunkt senere. Da benytter du deg av telefonnummeret som står i tekstmeldingen.

Forbered deg før vi kommer!

For at vi skal kunne feie pipa i boligen din, må bakke- og takstige være godkjent. Alle tak med utvendig helling skal ha godkjent takstige eller taktrinn. Bakkestigen skal sikres slik at den ikke kan gli bakover eller til siden, det kan du gjøre ved å feste den til takstigen. Verken bakke- eller takstige kan være laget av treverk.

Vi gjennomfører i tillegg til feiingen, et tilsyn innendørs. Da må hele fyringsanlegget være tilgjengelig for oss, samt alle feie- og sotluker. På tilsynet sjekker vi også røykvarslere og slokkeapparat.

Før vi kommer er det viktig at du lukker ovnsdøra, luker og spjeld slik at du unngår at støv og sot slipper ut.

Krav til takstigen

Takstigen skal være typegodkjent, og skal ligge inntil pipa og være festet i bærende konstruksjon. Taktrinn skal monteres på hver stein opp til pipa. Se monteringsveiledning. 

Om huset har mer enn en pipe, må det enten være takstige til hver pipe eller godkjent gangbru mellom pipene.  

Takstige, taktrinn eller gangbru av tre, bøylestiger eller stiger festet med kjetting er ikke godkjent.  

Har du pipe som er over 120 cm?

Om pipa er høyere enn 120 cm må du tilrettelegge for feiing. Her kan du for eksempel montere en plattform ved pipa eller feieluke på loftet. Luka må følge kravene og skal ha samme dimensjon som pipa. 

Kontakt oss

Har du andre spørsmål, ta kontakt med oss på mail: feier@tbrt.no

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!