I Malvik er feieavgiften delt opp i seks grupper. Alle priser er inkludert mva.

Pipe i en til to etasjer301,—
Pipe i tre til fire etasjer438,—
Pipe over fire etasjer509,—
Rør, anbringere og kanaler80,—
Fellesanlegg i større bygg1194,—
Fritidsbolig438,—

Har du spørsmål om feieavgiften?

Ta kontakt med Malvik kommune: 73 97 20 00