Pipe 1Pris
Hvert år1612,50
Hvert 2. år1125,—
Hvert 3. år975,—
Hvert 4. år800,—
Pipe 2 og 3Pris
Hvert år1125,—
Hvert 2. år794,—
Hvert 3. år675,—
Hvert 4. år556,—
FritidsboligPris
En pipe362,—
To piper262,50
AnnetPris
Feiing og tilsyn to ganger i året3225,—
Frammøtegebyr1050,—

HAR DU SPØRSMÅL OM FEIEAVGIFTEN?

Ta kontakt med Rennebu kommune: 72 42 81 00