Feiing og tilsyn er basert på risiko. Risikoen bestemmer hvor ofte du skal ha feiing og/eller tilsyn. Om du har et avvik, eller andre forhold som øker sjansen for brann, vil du få en høyere risiko og dermed hyppigere intervall på feiing og/eller tilsyn. Vi jobber med intervaller på hvert år, hvert fjerde år eller hvert åttende år. 

01.01.23 bestemte Trondheim kommune at feiegebyret skal differensieres på bakgrunn av hvor ofte du har feiing og/eller tilsyn. Gebyret består derfor av et grunnbeløp, samt et beløp etter intervallet boligen din havner i. 

Om du har behov for feiing oftere enn intervallen vi har satt for tilsyn, vil det tilkomme et ekstra beløp. 

Du vil kunne se hvilket intervall du har, på fakturaen. 

Pris
Grunngebyr159
Årlig feiing490,—
Feiing hvert fjerde år245,—
Feiing hvert åttende år61,50
Ekstra feiing: årlig140,—
Ekstra feiing: hvert fjerde år70,—

HAR DU SPØRSMÅL OM FEIEAVGIFTEN?

Ta kontakt med Trondheim kommune: 72 54 00 00