Illustrasjon av en god rømningsvei.

Rømningsvei

Skulle det oppstå brann, er det viktig å kunne komme seg raskt og trygt ut.

Gjør deg kjent med rømningsveiene der du bor, på arbeidsplassen og i andre bygninger du bruker. Om man ikke har utgang rett til det fri på bakkeplan, så skal man som hovedregel ha to alternative rømningsveier. Det skal ikke være nødvendig å bruke nøkkel for å komme seg ut.  

I en del bygninger må man bruke vindu som alternativ rømningsvei. Åpningen i vinduet skal da være minst 0,5 meter bred og minst 0,6 meter høy (for kjellervindu gjelder 0,6 meters bredde og 0,5 meters høyde). Summen av bredde og høyde skal i begge tilfellene være minst 1,5 meter. Takvindu er uegnet som rømningsvindu. 

Brannstige kan være en av rømningsveiene (opp til 7,5 meters høyde om den har ryggbøyle som fallbeskyttelse). Utfellbare brannstiger bør testes jevnlig.    

Sjekk at rømningsveien fungerer som den skal og er brukbar for alle som oppholder seg i bygget. Det er ikke lov å blokkere rømningsveien med rot, og det er heller ikke greit å lagre el-sparkesykler, barnevogner og lignende i trapperom. 

Om du har planer om å gjøre endringer i ditt hus, eksempelvis bygge om rømningsveiene, må du søke kommunens bygningsmyndighet om tillatelse. Det finnes branntekniske rådgivere (private foretak) som kan gi råd til utforming som tilfredsstiller brannreglene. 

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!