Feier på tilsyn.

Avvik

Om du har fått ett avvik har du en feil på pipe, ovn eller takstige. Det kan forhindre oss i å gjennomføre feiing og/eller tilsyn, eller det kan føre til brann. På denne siden finner du en samling over de vanligste avvikene.

Innkledd pipe

En innkledd pipe betyr at du har dekket til pipen på flere sider enn du har lov til. Om du har fått avvik på dette må du følge kravene for oppstillingsklassen til din pipe.

Takstige

For at vi trygt skal kunne arbeide på tak, må du sikre takstigen på en forsvarlig måte. Alle tak med helling skal derfor ha godkjent takstige eller taktrinn.

Brennbart materiale for nære pipa

Det er ulike avstandskrav fra pipe til brennbart materiale, og det er monteringsveiledningen til den akutelle pipen som sier hva kravet er.

Dårlige fuger

Dårlige fuger betyr at fugene mellom teglsteinene i pipa går i oppløsning. Dårlige fuger svekker pipas evne til å tåle en pipebrann, som igjen kan føre til spredning av brann til resten av huset.

Hull i pipa

Om du har hull i pipa kan det føre til at røykgasser og flammer slipper inn i boligen din. Dette kan skape luktproblemer, brann- og helsefare. Utette piper blir også lett utsatt for sotdannelse, som igjen kan føre til pipebrann. 

Sotluke

Sotluke er en luke på bunnen av pipa hvor sotet fjernes etter feiing. Denne må være helt tett, og må kunne åpnes og lukkes. Sotluken skal ha en støpt bunn som går i ett med nedre kant av luka og bør ha en helling sånn at sotvann ikke renner ut.

Brannmur

Brannmur brukes der det er for kort avstand mellom ovnen og brennbart materiale. Dette er for å beskytte det brennbare materialet mot varme. Ved høye temperaturer over lang tid kan materialet ta fyr.

Ovn for nærme brennbart materiale

Om ovnen din står for nært brennbart materiale kan materialet begynne å brenne. En brann kan starte på lave temperaturer om det er blitt utsatt for varme over lengre tid.

Plate foran og under ovn

Platen er til for å forhindre at gulvet skal ta skader eller begynne å brenne.

Røykrør

Røykrør er stålrøret som kobler ovnen til pipa. Om du har fått avvik, kan det være at du mangler røykrørsinnføring eller at det er utett rundt den.

Åpen peis

Åpen peis er en murt ovn uten dør og har egne krav til avstand.

Frister

Frist for å rette opp avviket

 • Plan for utbedring

  Fra du har mottatt tilsynsbrevet om avviket, har du 30 dager på deg til å sende oss en plan for hvordan du skal rette opp i avviket.
  Innen
  30
  Dager
 • Avviket skal være rettet opp

  Du må ha rettet opp avviket innen seks måneder fra da du mottok tilsynsbrevet.
  Innen
  6
  Måneder

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!