Brannkonstabel i TBRT

TBRT vil ikke gjennomføre flere aspirantopptak. Opplæringen til stilling som brannkonstabel vil i fremtiden bli lagt til Norges brannskoles fagutdanning.

 

 

Nedenfor ligger eksempler på opptak som brannkonstabel. TBRT garanterer ikke at det vil være eksakt på samme måte ved senere utlysninger. 

 

Seleksjonstester:

Seleksjonstestene vil foregå over to dager. Basert på innsendt søknad vil kandidater bli utvalgt til disse testene. Kandidaten må fremstille godkjent helseattest ikke eldre enn 6 måneder på testdagen. Kandidaten må også underskrive på egenerklæringsdokument.

For brannkonstabel gjennomføres deler av samme testregime som for aspiranter. Noen av kravene vil være ulike basert på ulik forventning til søkergruppen. Det vil bli gjennomført kartlegging av faglig nivå, og noen av tidskravene vil være ulike. Tidskravet på 3000 meter bortfaller.

Kandidaten vil bli testet i følgende tester. Ikke alle testene står detaljert beskrevet, og TBRT forbeholder seg retten til å endre på noen av testene.

 

Arbeidskapasitetstest (Tidligere arbeidstilsynets test):
Testen foregår inne. Testen består av tredemølletest og styrketest, totalt fire deløvelser. Ikke bestått på en av øvelsene er diskvalifiserende fra videre seleksjonstesting. Bekledning er utrykningsbukse og -jakke, flaskepakke på ryggen samt joggesko. TBRT stiller med utrykningsklær til testen. Vekt på flaskepakke og utrykningsklær er samlet 23 kg.

Løpbandet - Krav til fysisk utholdenhet
Testen er et ledd i sikkerhetsopplegget for røyk- og kjemikaliedykkerne. Den gjennomføres årlig.

Testpersonene må klare å gå på båndet i alle de åtte minuttene for å passere testen. 

Tid: 8 minutter
Vekt: 23 kg
Hastighet: Konstant hastighet på 5,6 km/time (10.40 min/km).

Fra 0 til 1 minutter skal båndet ha en vinkel på 2,5 grader fra vater (ca. 4 % stigning)
Fra 1 til 2 minutter skal båndet ha en vinkel på 4,0 grader fra vater (ca. 7 % stigning)
Fra 2 til 8 minutter skal båndet ha en vinkel på 7,0 grader fra vater (ca. 12 % stigning)

Knebøy - Krav til muskelstyrke
Øvelsesbeskrivelse:
Røyk- og kjemikaliedykkeren har på joggesko/turnsko og bærer utrykningsundertøy, vernebukse, vernejakke og en 18 kg. tung stålflaske (eller annet, som f.eks. en 18 kilo tung sandsekk) på ryggen.

Han/hun stiller seg med front mot ribbeveggen. Avstand fra ribbeveggens forkant til tåspiss av skoene skal være ca. én skoavstand. Hendene festes i ribbeveggen i navlehøyde, med en skulderbreddes avstand mellom hendene.

Testlederen plasserer hånden sin ca. 10 cm over røyk- og kjemikaliedykkerens hode mens denne står oppreist. Røyk- og kjemikaliedykkeren utfører fra denne stillingen dype knebøyninger med påfølgende rask utstrekking, slik at personen letter hælene fra golvet og opp på tå, og stanger hodet i testleders hånd. Den enkelte repetisjon av øvelsen er godkjent når hodet berører testleders hånd.

Følgende forhold må passes på:
Røyk- og kjemikaliedykkeren skal gå så dypt i knebøyingene at hofteleddet kommer lavere enn kneleddet. Ryggen skal hele tiden under utførelsen være tilnærmet loddrett. Armene er bare til støtte. De skal hele tiden være så strake som mulig og bidra til å holde balansen, og kroppen rett.

 Vekt: 23 kg

25 eller flere repetisjoner = Meget bra
Fra 24 til 15 repetisjoner = Brukbart
14 eller færre repetisjoner = For svakt

Push-ups - Test av armstrekkere og brystmuskulatur
Øvelsesbeskrivelse:
Røyk- og kjemikaliedykkeren har joggesko/turnsko og bærer utrykningsundertøy, vernebukse, vernejakke og en 18 kg. tung stålflaske (eller annet, som sandsekk på 18 kg) på ryggen.

Han eller hun legger seg ned på gulvet i fot-håndstående. Håndflatene plasseres i gulvet med skulderbreddes avstand med fingertuppene pekende fremover. Kroppen skal være helt strak. Fra denne posisjonen retter røyk- og kjemikaliedykkeren ut armene og hever kroppen fra gulvet. Deretter senkes kroppen ned slik at brystet berører testleders håndbak. Øvelsen gjentas.

Følgende forhold må passes på:
Kroppen skal under utførelsen hele tiden være strak. Det tillates ingen svai eller knekk i hoften.
Testlederen legger hånden på gulvet (med håndflaten ned) under testpersonens bryst. Selve brystet (og ikke en løsthengende vernejakke) skal berøre testleders håndbak hver gang kroppen senkes for at øvelsen skal bli godkjent.

Vekt: 23 kg

12 eller flere repetisjoner = Meget bra
Fra 11 til 7 repetisjoner = Brukbart
6 eller færre repetisjoner = For svakt

Horisontale opptrekk - Test av armbøyere og skuldermuskulatur
Øvelsesbeskrivelse:
Røyk- og kjemikaliedykkeren har på joggesko/turnsko og bærer utrykningsundertøy, vernebukse og vernejakke.
Røyk- og kjemikaliedykkeren henger under en bom med undertak (håndflatene mot ansiktet). Håndfestene er i skulderbreddes avstand. Bommen er plassert slik at når armene er strake og kroppen holdes rett, så vil hodet og skuldrene henge litt lavere enn hælene når disse blir plassert på kanten av et stolsete (på en høy benk eller lignende). Røyk- og kjemikaliedykkeren bøyer armene slik at brystet berører bommen og slipper seg så forsiktig ned igjen til utgangsstillingen med strake armer.

Følgende forhold må passes på:
Kroppen skal være helt strak under utførelsen.
Testen skal utføres kontrollert (rolig) uten kippebevegelser i hoftene.

15 eller flere repetisjoner = Meget bra
Fra 14 til 7 repetisjoner = Brukbart
6 eller færre repetisjoner = For svakt

Bassengtest:
Testen foregår i 25 meters eller 50 meters svømmebasseng. Testen består av tre deløvelser.
Del 1: Kandidaten skal svømme 300 meter (valgfri teknikk) på makstid 9:00 minutter. Kandidater som fullfører på dårligere tid er diskvalifisert fra videre seleksjonstesting.
Del 2: Kandidaten skal dykke etter dummy/gjenstand på bassengbunnen og bringe denne inn til kanten av bassenget. Kandidaten får tre forsøk på å ta opp gjenstanden. Ikke -bestått øvelse er diskvalifiserende for videre seleksjonstesting.
Del 3: Kandidaten skal gjennom ulike øvelser testes i utholdenhet i og under vann. Kandidatens innsats blir vurdert av instruktører.
Bekledning er badetøy og egne svømmebriller.

Hinderløype:
Kandidaten prøves i en hinderløype der ulike arbeidsrelaterte momenter testes. Blant annet praktisk arbeid og klaustrofobi. Ikke bestått er diskvalifiserende fra videre seleksjonstesting.
Testene går på tid og kandidaten vurderes av instruktører.

Høydetest:
Kandidaten skal ta seg opp og ned stigen i et av TBRT’s høyderedskap. På toppen skal det utføres et arbeidsstykke. Arbeidsstykket vurderes av instruktører. Ikke gjennomført gang i stige er diskvalifiserende for videre seleksjonstesting.

Psykologisk test:
Kandidaten skal gjennom en teoretisk psykologisk test. Resultatet blir vurdert av instruktører.

Gruppeoppgave:
Kandidatene deles inn i grupper og utfører en felles gruppeoppgave. Resultatet blir vurdert av instruktører.

Teorioppgave:
Kandidatene skal hver for seg utføre en teoriprøve på tid. Prøven skal avspeile generell allmennkunnskap.

Etter seleksjonstestene vil aktuelle kandidater bli innkalt til intervju.

 

F.A.Q:

Jeg ser av tidsplanen at jeg ikke har tid til å stille til testing på tidspunktet som er satt opp, kan jeg ta testene tidligere eller senere?

Svar: Nei, på grunn av anonymisering av deltagere og en arbeidskrevende prosess gjennomføres testene kun på oppsatte dager.

Vil jeg få dekt reisekostnader til og fra tester/intervju?

Svar: Nei. Reisekostnader dekkes av deltagerne selv.

Hvordan skal jeg komme meg til og fra tester?

Svar: Deltagerne som skal testes får beskjed om oppmøtested og tidsskjema. Det anbefales å bruke kollektivtransport. Transport mellom tester står TBRT for.

Jeg har jobbet kun 50% stilling, teller det?

Svar: Kravet er at arbeidserfaringen må utgjøre minimum 4 år tilsvarende 100% stilling etter endt utdanning. Det betyr at dersom du jobber 50% stilling, må du kunne dokumentere 8 års erfaring.

Teller lærlingetiden med i de 4 årene med arbeidserfaringene?

Svar: Nei. Kravet om arbeidserfaring inkluderer ikke lærlingetiden. Du må ha 4 års erfaring i tillegg til lærlingetiden.

Hvordan definerer dere relevant arbeidserfaring?

Svar: Dette blir et vurderingsspørsmål. Relevant arbeidsbakgrunn er kompetanse som vi i brann- og redningstjenesten ser er nyttig å tilføre virksomheten. Kandidater med bakgrunn fra tradisjonelle håndverksyrker, helsefag, forsvaret, pedagogikk, og realfag sees på som mer relevant enn kandidater med bakgrunn fra service, førstelinje, økonomi osv.

Hvordan skaffer jeg helseattest og politiattest?

Svar: Helseattest skaffer du hos fastlegen din. 

Informasjon om krav finner du her

Politiattest kan først anskaffes etter tilbud om stilling.

Hva menes med å beherske norsk skriftlig og muntlig godt?

Svar: Du må kunne gjengi en tekst både muntlig og skriftlig. I tillegg må du kunne gjøre deg forstått på norsk. I TBRT er norsk språket som blir brukt på samband og i ordregiving.

Hva skjer om jeg blir syk på testdagen?

Svar: Vi kan dessverre ikke avholde testene på andre dager enn de som er oppsatt. Ved sykdom (feber, infeksjon osv) anbefaler vi at kandidaten er nøye ved utfylling av egenerklæringsskjema. Vi forbeholder oss retten til å diskvalifisere kandidater som vi anser som ikke helsemessig skikket til å utføre tester. Spesielt bassengtest og arbeid i varme kan være farlig å utføre ved sykdom.

Finns det en aldersgrense for å søke?

Det er ingen nedre aldersgrense, men dette begrenser seg selv i forhold til krav om førerkort, utdanning og arbeidserfaring. Særaldersaldersgrensen for å jobbe som brannkonstabel er satt til 60 år.

Gjelder førstegangstjeneste som relevant arbeidserfaring?

Nei, 4 års 100% arbeidserfaring kommer utover førstegangstjenesten.

Har dere noen krav om språkkunnskap?

Utover gode norskkunnskaper har vi ingen krav til språkkunnskaper.

Er det samme krav på testene uansett kjønn?

Ja, alle blir testet på samme grunnlag med samme krav for begge kjønn.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn