Næringsbygg

Næringsbygg

Alle virksomheter har plikt til å jobbe systematisk med brannsikkerheten.

Eieren av byggverket må:

 • vite hvilke krav som gjelder for brannsikkerhet i bygget.
 • ha rutiner og instrukser om hvordan bygget skal brukes. 
 • kunne dokumentere brannsikkerheten. 
 • vite hvilke bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage eller begrense konsekvensene av brann, og sørge for vedlikehold av disse.
 • ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved sikkerhetsarbeidet. 
 • oppgradere sikkerhetsnivået ved behov. 

Brukeren av byggverket må:

 • sørge for at kravene til brannsikkerhet for bygget følges. 
 • sørge for at rømningsveier er frie.
 • informere eier om endringer eller skader i bygget eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke brannsikkerheten. 
 • ha rutiner for systematisk sikkerhetsarbeid, og samarbeide med eventuelt andre brukere av bygget. 
 • dokumentere sikkerhetsarbeidet. 

Alle virksomheter skal følge Internkontrollforskriften og Forskrift om brannforebygging.

Last ned forslag til skjema for dokumentasjon av egenkontroll og handlingsplan.

Forebygger på tilsyn.

Tilsyn

Vi går jevnlige tilsyn i såkalte særskilte brannobjekter. Det er i følge brann- og eksplosjonsvernloven «byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier». 

Vi varsler virksomhetsleder eller eier på forhånd og gjør en avtale om tilsyn. Under tilsynet går vi sammen gjennom dokumentasjon, og vi går befaring i bygget. Når tilsynet er gjennomført presenterer vi hovedkonklusjonene våre, og sender virksomheten en rapport med eventuelle anmerkninger og avvik. Har dere fått avvik vil dere få en frist for å gi en skriftlig tilbakemelding på når og hvordan avvikene skal utbedres. Tilsynet blir avsluttet dersom tilbakemeldingen fra dere er tilfredsstillende. Ved noen tilfeller går vi en etterkontroll for å sjekke at avvikene faktisk er utbedret.   

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!