Om Trøndelag brann- og redningstjeneste

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner. Vi har som primæroppgave å sikre lokalsamfunnet, kommunene, mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning. Vi er også forpliktet til å utnytte de ressurser som kommunene investerer i beredskap og forebyggende tiltak på en tilfredsstillende måte.
alt

13 brannstasjoner er tilknyttet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, hvorav ti er bemannet med innkallingsmannskaper. Pr. 1.1.2012 er antall ansatte i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS ca 320 personer.

Selskapets visjon er at ingen skal omkomme i brann.
Utledet av denne visjonen beskrives selskapets overordnete målsetting:

 • TBRT skal kjennetegnes av effektiv drift og helhetlig forståelse for brann- og redningsarbeid
 • Være synlig og offensiv i forebyggende arbeid
 • Ha en slagkraftig beredskap for å redde liv, verdier og miljø
 • Alle ansatte skal trives på jobb
 • Ingen skade på ansatte

Eksempel på selskapets oppgaver i denne sammenheng er:

 • Tilsyn i særskilte brannobjekt som pleieinstitusjoner, overnattingssteder, forsamlingslokaler etc.
 • Ved brannutrykninger: brannslokking, livredning/røykdykking, restverdiredning*, innsats til sjøs, regionale slokkeavtaler
 • Ved andre ulykker/naturkatastrofer/nødhjelp: frigjøring av fastklemte personer, dykkertjenester, tunnel-ulykker, redning med brannbåt, beredskap for akutt forurensning, oljevernberedskap og regionale avtaler om assistanse
 • Annen assistanse: restverdiredning*, lensing/opprydding, flagging/helikopterlanding og ellers generell assistanse
 • Brannforebyggende informasjon rettet mot bedrifter, kommunale institusjoner og byens innbyggere generelt
 • Drifte regional fagsentral brann, 110-sentralen i Sør-Trøndelag
 • Ivareta verts-rollen for det interkommunale samarbeidet om akutt forurensning i Sør-Trøndelag-regionen
 • Forvalte og vedlikeholde sivilforsvarets materiell
 • Feiing og tilsyn med piper og ildsteder

Restverdiredning, RVR, er et samarbeide med landets forsikringsselskaper og er en viktig del av virksomheten.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn