Pipesensor

Vil du delta i et forskningsprosjekt som vil øke brannsikkerheten for husstanden din, bedre luftkvaliteten i nabolaget og gi brannforebyggeren en tryggere arbeidshverdag?

Hva er en pipesensor?

En pipesensor er en liten svart boks som festes på toppen av pipa di, med en ledning som føres ned i pipa. Sensoren måler temperaturen i pipa, og vil si noe om den faktiske bruken av ildstedet. Data fra pipesensoren registreres hos TBRT. Pipesensoren vil ikke være skjemmende synlig på pipa di.

Hvilke fordeler har det for deg?

Brannsikkerhet: I dag feies alle piper etter faste intervall. Med sensoren får vi tilgang på statistikk over faktisk fyring, og kan beregne hvor ofte vi må feie ut fra det.

Tidlig varsling: Ved for høye temperaturer vil sensoren gi et varsel, og vi kan undersøke årsaken til temperaturendringen. Slik kan pipesensoren bidra til å oppdage pipebrann tidlig og forebygge brann.

Renere luft: Feil fyring vil slippe ut større mengder partikler i nærområdet. Ved å se på fyringsmønster og temperaturendringer, kan vi gi veiledning slik at du bidrar til å redusere utslipp til luft, samtidig som det gir deg en tryggere og mer effektiv fyring – og lavere fyringskostnader.

Gratis for deg å delta: Det er gratis for deg å delta i prosjektet.

App: Du vil i løpet av høsten 2024 få tilbud om en gratis app som gir deg full oversikt over egne fyringsdata, og veiledning for å fyre mer effektivt. Appen vil også gi varsel dersom det registreres for høye temperaturer i pipa di. 

Hvilke fordeler har det for samfunnet?

Målrettet tjeneste: TBRT ønsker å tilby en mer målrettet og tilpasset feietjeneste. I dag feier vi alle piper etter fastsatte intervall, blant annet fordi vi må opp på taket for å sjekke tilstanden. Ved hjelp av sensoren vil vi på sikt kunne si noe om mengden sot, uten å gå opp på taket. Dette vil hjelpe brannforebyggerne til å jobbe smartere, sikrere og mer effektivt

Miljø og helse: I kuldeperioder med stillestående luft kan sotpartikler og svevestøv gjøre at det blir dårlig luftkvalitet i nabolag der det fyres mye. Klima- og miljøenheten i Trondheim kommune håper at denne sensoren kan være et ekstra hjelpemiddel som kan veilede innbyggerne til å fyre riktig, og dermed føre til mindre utslipp og gi bedre luftkvalitet, også i slike perioder.

Hvordan fungerer det?

1) Det er gratis for deg å delta.

Alt du trenger å gjøre er å melde deg på.

2) Første trinn er ordinær feiing — du må være hjemme.

Vi må feie pipa i forkant av monteringen og da må du  være hjemme slik at vi kan ta ut sotet. Du vil, som vanlig, motta en SMS for avtale av feiing.

3) Montering fikser vi!

Når vi skal montere sensoren, trenger vi kun tilgang til taket — du trenger altså ikke å være hjemme.

4) Hva skjer når prosjektet er over?

Når prosjektet er ferdig, vil sensoren bli hengende til neste gang vi kommer for å feie. Du trenger ikke å gjøre noe med den.

Påmelding

For å delta i prosjektet må du melde deg på via vårt digitale skjema. Du må logge inn med minID. Skjemaet finner du på denne siden.

Kan du i tillegg tenke deg å svare på en spørreundersøkelse i forbindelse med et forskningsprosjekt i regi av  NTNU/SINTEF som ser på  hvordan vedfyring påvirker energibruk for oppvarming av boliger, velger du  “ja” for det i påmeldingen. Mer info om forskningsprosjektet finner du her.

Spørsmål og svar

Hvor stor/synlig er den?

Det er en liten boks som ikke vil være sjenerende. Målene på boksen: lengde 12,8 cm, bredde 6,6 cm, høyde 4,5 cm.

Hvordan ivaretas personvernet mitt?

Alle data som blir samlet inn ivaretas av personvern og retningslinjer for GDPR. TRBT og Trondheim kommune er ansvarlig for at all data behandles riktig og etter gjeldende regelverk. Prosessen er helautomatisert og vi vil ikke kunne se data knyttet til hvilken dato eller når på døgnet det fyres. Detaljert data vil ikke bli lagret i skyløsningen lengre enn nødvendig, og maksimalt i 14 dager. 

Innsamlet data kan kun benyttes til å gjøre risikovurdering, beregne behov for feiing, forebygge pipebrann, og som grunnlag for rådgivning til huseiere. På sikt kan innsamlet data også brukes til å varsle økt risiko for pipebrann.

Koster det noe for meg å ha en pipesensor?

Det er gratis å delta i prosjektet, og vil ikke koste noe på sikt.

Vil jeg selv få tilgang til dataene?

Du vil selv få tilgang til en app høsten 2024, der du kan hente ut statistikk fra eget fyringsmønster og få veiledning og tips om hvordan du kan fyre mer miljøvennlig og kostnadseffektivt.

Må sensoren ha strøm?

Den er batteridrevet og trenger ikke tilførsel av strøm.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om forskningsprosjektet til NTNU/Sintef?

Forskningen i SusWoodStoves-prosjektet utføres av SINTEF Energi og NTNU. Målet er å bedre forstå om vedfyring kan bidra til å redusere behovet for elektriske effekt i private hjem. Vi vet hvor mye vedfyring reduserer strømforbruket over lang tid, men ikke hvor mye det reduserer strømforbruket på timebasis, eller sagt på en annen måte: hvor mye det kan redusere effekt-behovet i strømnettet.

Elektrisk effekt er kritisk for driften av strømnettet fordi nettkapasiteten er begrenset. Strømregningen din i slutten av måneden påvirkes også av den maksimale effekten du har brukt. Derfor er effekt også viktig for deg. Vi ønsker å forstå disse sammenhengene bedre, og derfor trenger vi måledata og deltakere til spørreundersøkelsen i SusWoodstoves-prosjektet.

Lurer du på noe?

Om du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på: pipesensor@tbrt.no.

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!