Brannkonstabel.

Risikoutsatte grupper

Noen grupper i befolkningen har større risiko for å omkomme i brann enn andre.

Tre av fire som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe. Ni av ti omkommer i eget hjem, og mange mottar tjenester fra kommunen.  

Man er risikoutsatt om man av ulike årsaker har økt fare for å forårsake brann, eller har begrenset evne til å forebygge, oppdage, varsle og slokke brann. Eldre personer er særskilt utsatte, men også andre personer med nedsatt funksjonsevne er sårbare. Det gjelder eksempelvis om man har dårlig hukommelse, syn eller hørsel, eller strever med å komme seg ut selv ved brann. Røyking, rus og psykisk uhelse øker også brannrisikoen.

Nylig bosatte flyktninger, gjestearbeidere og studenter regnes også som risikoutsatte grupper, på grunn av blant annet språkvansker og boligstandard.  

Dersom du er bekymret for noen, kan du ta kontakt med oss, eller sende inn din bekymring via branntips.no.  

Portrett av ansatt på forebyggende avdeling.

Tips oss!

Er du bekymret for noen?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!