Trondheim by

Sameier og borettslag

Når flere er sammen om å eie og bruke en bygning, må alle bidra for at brannsikkerheten skal være bra.

I sameier og borettslag har styret hovedansvaret for den samlede bygningsmassen og fellesarealene. Styret skal kjenne til kravene til brannsikkerhet, og ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage eller begrense konsekvensene av brann. De har også ansvar for å holde beboerne informert.  

Alle boligselskap skal ha et internkontrollsystem. I praksis betyr det at dere må ha et system med regler og rutiner som gjør at bygningen brukes som forutsatt og at kontroll og vedlikehold blir utført. Styret må sette seg inn i den branntekniske prosjekteringen som ble laget den gangen bygningen ble bygget: Der står viktige forutsetninger for bruken.  

Brannalarmanlegg, sprinkleranlegg og rømningslys er eksempel på tekniske installasjoner som må kontrolleres hvert år av et firma. Boligselskapet må også ha system som sikrer at det ikke lagres ting i trapperommet, at det ikke oppbevares gassflasker i kjelleren og at det blir brøytet slik at brannbilene kommer frem. 

Linker

Her kan dere laste ned eksempel på egenkontrollskjema og sjekkliste:

Oversikt over plikter rundt brannsikkerhet og forebygging, samt tips til systematisk sikkerhetsarbeid. 

Kravene til eiere av byggverk er hjemlet i Forskrift om brannforebygging

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!