Feier på taket.

Feietjenester

I tillegg til våre lovpålagte oppgaver, tilbyr vi tilleggstjenester. Disse kan du bestille etter behov.

Dette er tilgjengelig for deg som har bolig eller hytte i Trondheim, Malvik, Oppdal, Rennebu, Frøya og Indre-Fosen.  Alle priser er inkludet mva.

1150,— per time om avtalen overstiger en time.

Ekstra feiing av pipe

Om du har endret fyringsmønster siden siste tilsyn, kan det ha dannet seg mer sot i pipa. Om du har mistanke om dette, kan du bestille en ekstra feiing utenom ordinær intervall.

Pris: 740,—

Videokontroll av pipe

Om du har kjøpt deg ny bolig eller tror at det kan være noe feil med pipa di, kan det være greit å ta en ekstra sjekk.  Vi senker et kamera ned i pipa og filmer den i sin helhet. I etterkant sender vi ut en rapport om tilstanden, og eventuelle avvik som er oppdaget.  

Pris: 1730,—

Fresing av pipe

Beksot kan oppstå om pipa er dårlig isolert, er utett eller om man ikke fyrer riktig. Denne type sot (beksot) kan føre til pipebrann om den ikke fjernes. Vi bruker en fres for å rengjøre pipa.  

Pris: 1730,—

Lekkasjemåling på pipa

Lekkasjemåling brukes til sjekk av nyere element- og stålpiper. Under trykktesting tettes alle åpninger på pipa, hvor vi så plasserer en vifte som lager undertrykk. Vi vil da kunne se hvor mye luft som lekker ut. I etterkant sender vi ut en rapport om tilstanden, og eventuelle avvik som er oppdaget.  

Pris: 1730,—

Røykprøve av pipe

En røykprøve skal avsløre eventuelle lekkasjer i en teglpipe. Om du har en eldre pipe eller har kjøpt deg ny bolig, er dette en måte å undersøke tilstanden på. I etterkant sender vi ut en rapport om eventuelle avvik som er oppdaget. 

Pris: 1730,—

Feiing av ovn

Når du fyrer kan det danne seg et lag med sot på innsiden av ovnen. Du må derfor bruke mer ved for å få samme varmeeffekt som ved en ren ovn.

Pris: 1150,—

Befaring med rapport

Om ovn eller pipe ikke fungerer som normalt, kan vi ta en full sjekk av hele fyringsanlegget. Under befaringen vil vi kunne oppdage eventuelle feil eller skader på anlegget. I etterkant sender vi ut en rapport om tilstanden, og eventuelle avvik som er oppdaget. 

Pris: 1730,—

Røykgassanalyse

Målet med en røykgassmåling er å spare energi ved å redusere fyringsutgifter. Vi måler utslippet av skadestoffer fra villafyrer, industrikjeler og dieselmotorer. I etterkant sender vi ut en rapport om tilstanden, og eventuelle avvik som er oppdaget. 

Pris: 1620,—

Termografering

Termografering viser temperaturforskjeller i form av farger gjennom et infrarødt kamera. Denne metoden kan avdekke årsaken til feil på fyringsanlegget ditt. I etterkant sender vi ut en rapport om tilstanden, og eventuelle avvik som er oppdaget. 

Pris: 2100,—

Meglerforespørsel

Bestilling av rapport i forbindelse med salg av eiendommer og/eller boenheter. Gjelder informasjon om feiing og tilsyn, og eventuelle avvik registrert på eiendommen.

Pris: 475,—

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Takk for din tilbakemelding!