En brannkonstabel som henger i et tau.

Urban redning

URBAN-gruppa er en tauredningsgruppe som bruker tau og klatring for å komme seg til personer som trenger hjelp. Det kan være fra kraner, på anleggsplasser, i siloer, sjakter med mer. De holder til på hovedbrannstasjonen på Sluppen, men kan rykke ut til hele regionen, og har avtale med Luftambulansen dersom de må bistå ved lengre avstander.