Krav til brannmur

Brannmur, brannpanel eller andre godkjente brannmursplater kan benyttes til brannmur.

Brannmur kan bygges opp av Lecablokker eller tilsvarende produkt, murstein (teglstein) eller Siporex eller tilsvarende produkt. Den må være minimum 10 cm tykk, og forsiden må pusses. Kan tildekkes med keramiske fliser, naturstein eller den kan males med egnet maling eller slemmes/pusses.

Brannmursplater: Det finnes flere godkjente produkter på markedet. Ta kontakt med byggvareforretninger eller ildstedsforhandlere. 

Gipsplater er ikke godkjent som brannmur, heller ikke doble gipsplater.

Eventuelle nye produkter må ha Sintefgodkjenning eller tilsvarende samt monteringsanvisning.

Vi minner om Forskrift om brannforebygging kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har ingen myndighet til å dispensere fra gjeldende regelverk.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn