Varsel om tilsyn

Varsel tilsyn

 

Du vil få varsel på sms ca en uke før feieren kommer. Er du borte på dagtid, vennligst ta kontakt for ny avtale før den dagen feieren har varslet at han/hun kommer. Ved ny avtale som inngås etter at feierne er ferdig i ditt område, og som medfører ekstra kostnader for feieravdelingen, vil det påløpe et ekstra gebyr.

NB! Feiing og tilsyn på fritidsbolig blir varslet på sms ca 14 dg før feieren kommer.

 

Varsel om tilsyn utføres i henhold til jfr. Brann og eksplosjonsvernloven § 11h samt  Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016.

For å gjennomføre tilsynet mest hensiktsmessig, utfører feiervesenet  arbeidet områdevis. Vi går alltid uniformert og bærer synlig ID kort fra Trøndelag Brann -og redningstjeneste IKS

 

Er det montert ildsted på skorsteinen, skal det foretas tilsyn. Lovbestemt tilsyn  skal  foretas etter behov  og omfatter skorsteinen,  alle ildsteder, sotluker ev. feieluker samt  røykvarslere og slokkemidler. Vi er avhengig av at noen er hjemme, helst eier slik at vi har tilgang til boenheten og de aktuelle rommene. Dersom eier er forhindret, kan en annen voksen person være til stede.

Det er huseiers ansvar at fyringsanlegget er i forskriftsmessig stand og fungerer som forutsatt, men vi stiller gjerne vår kunnskap til disposisjon for å hjelpe deg.

 

 

 Martin på tilsyn

 

Huskeliste ved forberedelse før feiing og tilsyn.

1. Underrett alle beboere om at feieren kommer.

2. Såfremt det er montert ildsted i boligen, skal det tilrettelegges for tilsyn.

3. Les nøye informasjonen som feieren har sendt ut, og ta gjerne kontakt, enten med feieren eller feiervesenet dersom du har spørsmål. Det sendes ut varsel på sms ca. en uke før  tilsyn skal utføres.  Telefonnummer som feierne kan treffes på, står på varslene. Feierlagenes telefoner er betjent hverdager utenom lørdag mellom kl. 0730 og 1430.

4. Der det er gassfyrte ildsteder, sørg for at servicekontrakten er tilgjengelig.

5. Ha monteringsveiledning for ildstedene tilgjengelig.

 

Ta gjerne en prat med feieren når han/hun kommer da vi tilbyr også tilleggsoppgaver som rengjøring av ildsted/ fyrkjele, videofilming/ røykprøving av skorstein mm. Dette er tjenester vi tar oss betalt for.

Se vår hjemmeside: http://tbrt.no/servicetjenester-priser.

 

Vi ber om at du går inn på servicevarsling.no eller Altinn og oppdaterer informasjonen som ligger der, slik at alle telefonnumre er oppdatert.

 

Feieravdelingen minner om at det er huseiers ansvar at fyringsanlegget er i forskriftsmessig stand og fungerer som forutsatt, men vi stiller gjerne vår kunnskap til disposisjon for å hjelpe deg.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn