Serviceavdelingen

Servicetjenester:

 Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling har som hovedoppgave å utføre lovpålagt feiing og tilsyn av fyringsanlegg. I feieravdelingen har vi en egen Serviceavdeling som utfører tilleggsoppgaver. Tjenestene vi utfører er relatert til vår fagkompetanse og er arbeid vi tar oss betalt for. Eksempler på slike tilleggsoppgaver kan være rengjøring av ildsted/fyrkjel, tilstandsvurdering av skorstein, videokontroll, røykprøve og tetthetsmåling av nye og eldre skorsteiner.

Da vi ikke har lov til å anbefale firma for utbedring av feil og mangler, er vi en nøytral aktør i markedet.

”Feieren kan mer enn å rengjøre skorsteinen”

Det er vanskelig for ufaglærte å se om fyringsanleggets (ildstedet / skorstein) tilstand er tilfredsstillende. Er du i tvil om skorsteinen er skadet eller oppfyller kravene? Har du møbler eller andre utenpåliggende elementer installert mot skorsteinen? Er det lenge siden du har rengjort ildstedet / fyrkjelen? Eller har du kjøpt deg ny bolig? Hvis svaret er ja på ett av punktene bør du kontakte feieravdelingen, eller feieren når han/ hun er på sitt ordinære besøk slik at de kan vurdere hva som bør gjøres med fyringsanlegget.

 

TBRTmai16 128

Bildet viser en av våre ansatte i Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling.

 

Våre tjenester:

Feiing/rengjøring av ildsted

Feiing/rengjøring av fyrkjel

Fresing av skorstein

Videokontroll av skorstein

Røykprøve av skorstein

Trykktesting/lekkasjemåling av skorstein

Tilstandsvurdering/befaring av fyringsanlegg

Røykgassanalyse/røykgassmåling av fyrkjel

Termografering av fyringsanlegg

PRISLISTE 2020

Servicetjenester gjeldende for

Trondheim, Malvik, Oppdal, Rennebu, Indre Fosen.

NB! Noen kommuner har andre priser for enkelte tjenester!

MOMSFRITT Prisene for Trondheim er hentet fra gebyrregulativet for byggesaker

TYPE ARBEID

Inkl. mva.

 

Timesarbeid pr. mann.

1000,- pr time

 

Feiing av skorstein

590,-

evt. timepris

Tilsyn

590,-

 evt. timepris

Feiing av ildsted

1000,-

pr. time

Feiing av fyrkjel

1450,-

evt. timepris

Videokontroll m/rapport

1550,-

evt. timepris

Temperaturmåling av røykgass

 

evt. timepris

Røykprøve m/rapport

1550,-

evt. timepris

Tetthetsmåling

1550.-

evt. timepris

Befaring m/rapport

1550.-

evt. timepris

Røykgassanalyse

1450.-,-

evt. timepris

Feiing av hytte

Timespris

pr. time

Fresing

1550.-

evt. timepris

Termografering

2050,-

evt. timepris

Manuelt svar på meglerforespørsel

500,-

 

 

PRODUKTER

Feieline pr. meter

100,-

Liten fiberkost

150,-

Feiekost 6"

400,-

Feiekost 9"

400,-

Plastkost

350,-

 

B2-8 OPPFØRING, RIVNING OG REHABILITERING AV SKORSTEIN

For slike tiltak belastes et gebyr på 2450 kroner

 

Bolig med flere skorsteiner betaler for 1. skorstein fullt gebyr, 2. skorstein halvt gebyr, fra og med 3. skorstein kr. 700,- pr. skorstein (A9)

2450,-

 

B10 SELVBYGGER, LOKAL GODKJENNING

For søknad om ansvarsrett for selvbygger,

eller søknad om godkjenning i tiltaksklasse 1 for foretak som ikke

oppfyller formalkravene betales et gebyr ved godkjenning på 2890,- kroner.

Lokal godkjenning gjelder for hele eiendommen.
 

 

OPPDAL KOMMUNE

Byggesaksgebyr: oppføring, riviing og rehabilitering inntil 2 skorsteiner

3300,-

Lokal godkjenning SELVBYGGER (for firma ingen gebyr)

Retur av søknad etter 6 uker ved mottakskontroll og skriftlig tilbakemelding

Timespris for medgått tid

1400,-

1200,-

1100,-

                                                                                                                    

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn