Serviceavdelingen

Servicetjenester:

Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling har som hovedoppgave å utføre lovpålagt feiing og tilsyn av fyringsanlegg. I feieravdelingen har vi i tillegg en egen Serviceavdeling som utfører tilleggsoppgaver.

 

TBRTmai16 128

 

Våre tjenester:

Feiing/rengjøring av ildsted

Feiing/rengjøring av fyrkjel

Fresing av skorstein

Videokontroll av skorstein

Røykprøve av skorstein

Trykktesting/lekkasjemåling av skorstein

Tilstandsvurdering/befaring av fyringsanlegg

Røykgassanalyse/røykgassmåling av fyrkjel

Termografering av fyringsanlegg

Prisliste 2022

Servicetjenester gjeldende for Trondheim, Malvik, Oppdal, Rennebu, Indre Fosen.

NB! Noen kommuner har andre priser for enkelte tjenester!

MOMSFRITT Prisene for Trondheim er hentet fra gebyrregulativet for byggesaker

TYPE ARBEID

Inkl. mva.

 

Feiing av skorstein

650,-

 evt. timepris

Tilsyn av skorstein

650,-

evt. timepris

Timesarbeid pr mann. Tur/retur (+dusjing skal medregnes)

1100,-

pr. time

Feiing av ildsted

1050,-

pr. time

Feiing av fyrkjel

1500,-

evt. timepris

Videokontroll av skorstein m/rapport

1600,-

evt. timepris

Røykprøving av skorstein m/rapport

1600,- 

evt. timepris

Tetthetsmåling av skorstein m/rapport

1600,-

evt. timepris

Befaring/visuell kontroll m/rapport

1600,-

evt. timepris

Røykgassanalyse

1500,-

evt. timepris

Feiing av hytte

Timepris

 

Fresing av skorstein

1600,-

evt. timepris

Termografering av skorstein

2100,-

evt. timepris

Manuelt svar på meglerforespørsel

500,-

evt. timepris

Temperaturmåling av røykgass

900,-

 
Infoland 300,- eks. mva

 

Produkter

Feieline pr. meter

100,-

Liten fiberkost m/fiber 

150,-

Feiekost: leca/tegl

400,-

Plastkost

350,-

 

Momsfritt

Byggesaksgebyr Trondheim

B2-8 Oppføring, Riving og Rehabilitering av skorstein - Feieavdelingen

Bolig med flere skorsteiner betaler for 1. skorstein fullt gebyr, 2. skorstein halvt gebyr, fra og med 3. skorstein kr. 800,- pr. skorstein (A9).

3650,-

A. 14 Dispensasjon søknad 7180,-

B10 Selvbygger, lokal godkjenning

For søknader om ansvarsrett for selvbygger, eller søknad om godkjenning i tiltaksklasse 1 for foretak som ikke oppfyller formalkravene, betales et gebyr ved godkjenning på 3659 kr. 

Søknad om ansvarsrett (lokal godkjenning) gjelder for hele eiendommen med samme gnr/bnr.

3650,- 

 

Byggesaksgebyr Oppdal kommune: selvbygger, lokal godkjenning

Byggesaksgebyr: oppføring, riviing og rehabilitering inntil 2 skorsteiner

4320,- 

Lokal godkjenning SELVBYGGER (for firma, ingen gebyr)

7200,- 

Retur av søknad etter seks uker ved mottakskontroll og skriftlig tilbakemelding

4320,-

Timepris for medgått tid

1440,-

                                                                                                                    

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn