Serviceavdelingen

Servicetjenester:

 

Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling har som hovedoppgave å utføre lovpålagt feiing og tilsyn av fyringsanlegg. I feieravdelingen har vi en egen Serviceavdeling som utfører tilleggsoppgaver. Tjenestene vi utfører er relatert til vår fagkompetanse og er arbeid vi tar oss betalt for. Eksempler på slike tilleggsoppgaver kan være rengjøring av ildsted/fyrkjel, tilstandsvurdering av skorstein, videokontroll, røykprøve og tetthetsmåling av nye og eldre skorsteiner.

Da vi ikke har lov til å anbefale firma for utbedring av feil og mangler, er vi en nøytral aktør i markedet.

”Feieren kan mer enn å rengjøre skorsteinen”

Det er vanskelig for ufaglærte å se om fyringsanleggets (ildstedet / skorstein) tilstand er tilfredsstillende. Er du i tvil om skorsteinen er skadet eller oppfyller kravene? Har du møbler eller andre utenpåliggende elementer installert mot skorsteinen? Er det lenge siden du har rengjort ildstedet / fyrkjelen? Eller har du kjøpt deg ny bolig? Hvis svaret er ja på ett av punktene bør du kontakte feieravdelingen, eller feieren når han/ hun er på sitt ordinære besøk slik at de kan vurdere hva som bør gjøres med fyringsanlegget.

 Bildet viser en av våre ansatte i Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling.

Maria på tak - 2

 

 

Våre tjenester:

Feiing/rengjøring av ildsted

Feiing/rengjøring av fyrkjel

Fresing av skorstein

Videokontroll av skorstein

Røykprøve av skorstein

Trykktesting/lekkasjemåling av skorstein

Tilstandsvurdering/befaring av fyringsanlegg

Røykgassanalyse/røykgassmåling av fyrkjel

Termografering av fyringsanlegg

PRISLISTE 2019

Servicetjenester gjeldende for

Trondheim, Malvik, Klæbu, Oppdal, Rennebu, Rissa og Leksvik 

NB! Noen kommuner har andre priser for enkelte tjenester!                                                                                                                        

 Type arbeid
inkl mva:
TIMESARBEID PR MANN. TUR /RETUR (+ DUSJING SKAL MEDREGNES) KR. 980,- pr. time
FEIING AV SKORSTEIN KR. 570,- ev.timepris
TILSYN KR. 570,-       
FEIING AV ILDSTED KR.  980,- pr. time
FEIING AV FYRKJEL KR. 1340,- ev. timepris
VIDEOKONTROLL AV SKORSTEIN M/ RAPPORT KR. 1490,- ev. timepris
  TEMPERATURMÅLING AV RØYKGASS     KR.725.-
RØYKPRØVING AV SKORSTEIN M/ RAPPORT KR. 1490.- ev. timepris
TETTHETSMÅLING AV SKORSTEIN M/ RAPPORT KR.  1490.- ev. timepris
BEFARING/ VISUELL KONTROLL M /RAPPORT KR.  1450,- ev.timepris
FEIELINE PR METER KR.  50,-
LITEN KOST MED FIBER (til for eksempel feiing av ildsted) KR.  100,-
FEIEKOST: LECA KR.  400,-
FEIEKOST: TEGL KR.  400,-
PLASTKOST ( til for eksempel til stålskorstein) KR.  350,-
RØYKGASSANALYSE KR. 1390.-/ev. timespris
FEIING AV HYTTE KR.  980,- pr. time
FRESING AV SKORSTEIN KR.  1450,- ev. timepris
TERMOGRAFERING AV SKORSTEIN KR.  2025,-ev.timespris
MANUELT SVAR PÅ MEGLERFORESPØRSEL KR.  475,-
 

MOMSFRITT  Prisene for Trondheim er hentet fra gebyrregulativet for byggesaker

B2-8 OPPFØRING, RIVING OG REHABILITERING AV SKORSTEIN - FEIERAVDELINGEN

For slike tiltak belastes et gebyr på 2230 kroner

Bolig med flere skorsteiner betaler for 1. skorstein fullt gebyr, 2. skorstein halvt gebyr, fra og med 3. skorstein kr. 600,- pr. skorstein (A9)

 

KR.  2230,-

 

 

B10 SELVBYGGER, LOKAL GODKJENNING

For søknad om ansvarsrett for selvbygger, eller søknad om godkjenning i tiltaksklasse 1 for foretak som ikke

oppfyller formalkravene betales et gebyr ved godkjenning på 26300 kroner.

Lokal godkjenning gjelder for hele eiendommen.

 

 

KR. 2630,-

OPPDAL KOMMUNE:  
Byggesaksgebyr: oppføring, riviing og rehabilitering inntil 2 skorsteiner KR. 2800,-

Lokal godkjenning SELVBYGGER ( for firma ingen gebyr)

Retur av søknad etter 6 uker ved mottakskontroll og skriftlig tilbakemelding

Timespris for medgått tid

KR. 1400,-

KR. 1200

KR 1100.- pr time

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn