Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Aktiviteter

TRENINGER:

 Mandager trener vi på Sandmoen brannstasjon kl 10:00 - 12:00

 Torsdager trener vi på Hovedstasjonen, Sluppen kl 10:00 - 12:00

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn