Stenger brannstasjonene for besøkende

Som nødetat må vi sørge for at beredskapen kan opprettholdes. Derfor innfører vi en rekke tiltak for å begrense smittefaren for våre ansatte.

Les mer..

Utsetter tilsyn

For å begrense risikoen for spredning av koronavirus utsetter vi innendørs tilsyn av fyringsanlegg en tid fremover.

Les mer..

Styr unna vannkanten. Vi har ingen å miste.

De siste seks årene har 69 personer falt i Nidelva og kanalen. Nå er det gjort omfattende sikringsarbeid for at det skal være tryggere å bevege seg langs vannkanten i byen.  

Les mer..

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn