Krav til takstiger

For å ivareta sikkerheten til våre feiere ble det i 2019 innført skjerpede krav til takstiger.

Les mer..

Bor du i en brannfelle?

Mange studenter leier boliger som ikke oppfyller kravene til god brannsikkerhet. Gå gjennom sjekklisten vår for å se om hybelen din er trygg å bo i.

Les mer..

Når er det trygt å tenne bål?

Mellom 15.april og 15.september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærhet av skog og annen utmark – men det finnes unntak.

Les mer..

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn