Utsetter tilsyn

For å begrense risikoen for spredning av koronavirus utsetter vi innendørs tilsyn av fyringsanlegg en tid fremover.

Les mer..

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn